Onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning
Harmonie KNA
Beek gemeente Berg en Dal

Prins Bernard Cultuurfonds

Prins Bernard CultuurfondsVoor de aanschaf van nieuwe instrumenten krijgen wij gelukkig ondersteuning van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, dat 1x in de 3 jaar 25% van de kosten subsidieert. Het resterende bedrag
zullen we met andere acties bij elkaar moeten verdienen.

Om iets terug te kunnen doen voor het fonds, lopen wij jaarlijks de Anjeractie. Onze jongste
muzikanten gaan dan onder begeleiding de straat op om te collecteren.  Als deelnemende
vereniging mogen wij de helft van de opbrengst op onze eigen rekening bijschrijven.

Dank voor alle gulle giften!